Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Uit den Vreemde-klantenbestand.
Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie.

Uit den Vreemde verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Advertenties